Ogrzewanie podłogowe

CENTRALNE OGRZEWANIE KOMPLEKSOWO.

Łatwość obsługi


ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

ZABUDOWANY KOMINEK

Znajdująca się w standardowym wyposażeniu centralka elektroniczna steruje funkcjonowaniem kominka poprzez regulację pracy wentylatora i pomp obiegowych. Istnieje tu możliwość zaprogramowania cyklu rozpalania, temperatury załączania pomp obiegowych oraz doboru wydajności wentylatora stosownie do rodzaju paliwa.
Płynna i elektroniczna regulacja dopływu ilości powietrza do spalania zapobiega przypadkowemu wygaśnięciu płomienia i gromadzeniu spalin. Turbokominek posiada alarm programowy z sygnalizacją dźwiękową, który zostaje uruchomiony w momencie przegrzania się urządzenia.

W istotny sposób umożliwia to dokładną kontrolę procesu spalania co w efekcie przyczynia się do osiągnięcia uzysków ciepła w granicach 85 %.

ROZPALANIE

Sposób rozpalania w kominku jest prosty i szybki dzięki elektornicznemu sterowaniem nadmuchu.

Zasada rozpalania:

- Otworzyć drzwiczki frontowe
- Stosownie przekręcić pokrętło regulacji przepływu spalin
- Przygotowaną rozpałkę z suchego drewna i papieru ułożyć na rusztach
- Podpalić papier i zamknąć drzwiczki frontowe
- Załączyć centralkę elektroniczną i przy jej użyciu dokonać ustawienia temperatury oraz mocy dmuchawy,
- Gdy jest już utworzona warstwa żaru w celu uzyskania nominalnej mocy cieplnej Turbokominka należy załadować do paleniska kilka polan drewna i za pomocą centralki elektronicznej dokonać ustawienia temperatury oraz mocy dmuchawy,
- Intensywność spalania uzyskuje się poprzez: zainicjowanie pracy wentylatora i ustalonej temperatury na centralce elektronicznej,
EKSPLOATACJA

Wykonanie instalacji Turbokominka i sieci c.o. oraz zabezpieczeń winno być wykonane zgodnie z wymogami, z naczyniem wzbiorczym typu otwartego. W trakcie eksploatacji urządzeń grzewczych należy w szczególności przestrzegać poniższych zasad:
1. Przed rozpaleniem ognia w Turbokominku: sprawdzić czy instalacja jest prawidłowo napełniona wodą, skontrolować przewód kominowy, upewnić się czy naczynie wzbiorcze wraz z rurami do i odpływowymi jest sprawne technicznie i jest drożne
. 2. Jeśli występuje przerwa w ogrzewaniu w czasie mrozów to obowiązkowo należy spuścić wodę z instalacji, aby nie dopuścić do jej zamarznięcia i zniszczenia wskutek rozsadzenia.
3. Zapewnić prawidłową wentylację nawiewno-wywiewną w pomieszczeniu zainstalowania Turbokominka.
4. W otoczeniu urządzenia nie powinny znajdować się materiały łatwopalne oraz żrące.
5. W pomieszczeniu gdzie zainstalowano Turbokominek nie stosować wentylacji wyciągowej mechanicznej
6. Jako medium grzewcze stosować wodę uzdatnioną. W przypadku nie ogrzewania pomieszczeń w okresie chłodnym do instalacji grzewczej można dodać płynu niezamarzającego.
7. Eksploatacja i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Turbokominka:
- szyba paleniska w czasie pracy Turbokominka jest gorąca (> 100oC ) - należy zwracać szczególną uwagę, dotyczy to przede wszystkim dzieci,
- paleniska Turbokominka nigdy nie wygaszamy zalewając wodą,
- palenisko promieniując poprzez szybę wydziela znaczne ilości energii cieplnej - nie należy pozostawiać łatwopalnych materiałów i przedmiotów w odległości mniejszej niż 150 cm od szyby żaroodpornej,
- w czasie opróżniania paleniska z nagromadzonego popiołu należy wygarniać popiół do metalowego lub niepalnego pojemnika. Należy pamiętać o tym, że nawet pozornie wystudzony popiół może być bardzo gorący i spowodować pożar,
- celem uzyskania optymalnego działania urządzenia należy przewidzieć wentylację pomieszczenia w którym jest ono zainstalowane.
KONSERWACJA

W celu racjonalnego spalania paliwa w Turbokominku należy:
- okresowo czyścić komorę spalania i ruszt żeliwny,
- w celu ułatwienia czyszczenia zaleca się wyjąć pionowy ruszt ozdobny,
- opróżnić odpady paleniskowe z kasety żeliwnej,
Samoczyszczenia komory spalania Turbokominka można dokonać poprzez nałożenie polan drewna i nastawienie w centralce elektronicznej pracy wentylatora na 100% mocy

Komin powinien być wykonany z materiałów niepalnych pozwalających na utrzymanie stałej temperatury, a w razie konieczności komin należy zaizolować. Komin i przewody kominowe powinny być sprawdzone pod względem szczelności, niedopuszczalne są jakiekolwiek nieszczelności. Komin może posiadać przekrój kołowy lub kwadratowy o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 180mm x 180 mm. Przekrój przewodu kominowego powinien być taki sam na całej swojej wysokości, nie powinien posiadać gwałtownych przewężeń oraz zmian kierunku przepływu spalin. Do jednego przewodu kominowego nie wolno podłączać więcej niż jedno urządzenie grzewcze.

Przewody kominowe należy czyścić mechanicznie kilka razy w roku, obowiązkowo raz w okresie sezonu grzewczego. Czyszczenie przewodów kominowych powinna dokonywać specjalistyczna firma kominiarska.

Przy okazji czyszczenia należy:
- sprawdzić stan Turbokominka, a w szczególności elementów połączeniowych zapewniających szczelność oraz uszczelki i zamknięcia,
- sprawdzić stan przewodów kominowych i przewodu przyłączeniowego, wszystkie złącza powinny wykazywać dobrą odporność mechaniczną i szczelność.

 • Kominki Makroterm

  Podczas montowania naszych zintegrowanych systemów grzewczych, wykorzystujemy wyłącznie najlepsze materiały. Jednym z nich są turbokominki produkowane przez firmę M...

  czytaj więcej+

 • Kominki LECHMA

  Kominki marki LECHMA to nie tylko przyjemne ciepło i niepowtarzalna atmosfera w chłodne zimowe wieczory. Dzięki zastosowaniu płaszcza wodnego o pojemności 40 lit...

  czytaj więcej+

 • Kolektory słoneczne

  Kolektory słoneczne są coraz popularniejszym sposobem ogrzewania wody użytkowej, a także budynków albo basenów. Klienci cenią je nie tylko za trwałość i wygodę...

  czytaj więcej+

 • Pompy ciepła

  Systemy, w skład których wchodzą pompy ciepła są świetną alternatywą ogrzewania domów. Odznaczają się niskimi kosztami eksploatacji oraz tym, że nie wymagają...

  czytaj więcej+

 • Kotły kondensacyjne gazowe Viessmann

  Kotły kondensacyjne to nowoczesne urządzenia, które już od lat są wykorzystywane w domowych i firmowych systemach centralnego ogrzewania. Zaletą tych urządzeń jes...

  czytaj więcej+

 • Zintegrowane ogrzewanie

  ZINTEGROWANY SYSTEM OGRZEWANIA (w układzie zamkniętym)System Zintegrowany ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej do domu jednorodzinnego lub innego obiektu...

  czytaj więcej+

 • Pakiety grzewcze

  Warszawska firma Instal-Mark specjalizuje się w tworzeniu pakietów grzewczych zintegrowanych. Wszystkie realizacje przygotowujemy według indywidualnych potrzeb klienta...

  czytaj więcej+

 • Ogrzewanie podłogowe

  Firma Instal-Mark w swoich systemach projektuje i wykonuje ogrzewanie podłogowe na bazie materiałów firmy HERZ. System HERZ (rura, złączki itp) posiadają gwaran...

  czytaj więcej+

 • Odkurzacz centralny

    System centralnego odkurzaniaNowoczesne domy coraz częściej są nasycone elektroniką i wyposażone w systemy, które znacznie podnoszą komfort ich mieszkań...

  czytaj więcej+

 • Instalacje gazowe

  Gaz jest jednym z najczęściej wykorzystywanych paliw w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach. Jego zaletą jest stosunkowo niska cena w stosunku do energii e...

  czytaj więcej+

 • Centralne ogrzewanie Warszawa

  Wszystkim nam zależy, by w naszym domu bądź mieszkaniu było ciepło. Ciepło jest dla nas gwarancją bezpieczeństwa i spokoju. Czujemy się dobrze, kiedy wracamy d...

  czytaj więcej+

Tworzenie stron internetowych